Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

1175 16ba 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy
4244 58c3 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy
wiecznieszczesliwa
6411 b121 390
Reposted fromfoods foods viaPolinda Polinda

April 26 2015

wiecznieszczesliwa
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko vianadelle nadelle

April 22 2015

wiecznieszczesliwa
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viakatkad katkad
wiecznieszczesliwa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakatkad katkad

April 21 2015

wiecznieszczesliwa
4115 54c8 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamajkey majkey
1631 81f0 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianadelle nadelle
wiecznieszczesliwa
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianadelle nadelle

April 19 2015

7703 7b3a 390
Reposted fromportecreation portecreation viadrumkarol drumkarol

April 17 2015

wiecznieszczesliwa
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaohwowlovely ohwowlovely
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
6542 d912 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
wiecznieszczesliwa
6307 ffd0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamericano americano
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
9407 f72e 390
Reposted fromalleyways alleyways viakatkad katkad
wiecznieszczesliwa
9917 39c9 390
Reposted fromhideandseek hideandseek viakatkad katkad
wiecznieszczesliwa
Może nie wszystko jest tak jak bym chciała ale życie nauczyło mnie cieszyć się tym co mam.
— K.
Reposted fromkarna karna viakatkad katkad
wiecznieszczesliwa
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam. 
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa viakatkad katkad

April 02 2015

wiecznieszczesliwa
9509 1332 390
Reposted fromohshit ohshit vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl