Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

wiecznieszczesliwa
2599 e176 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaunknown6 unknown6
wiecznieszczesliwa
5744 358d 390
Reposted fromretaliate retaliate viausmiechprosze usmiechprosze
Sponsored post
feedback2020-admin
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
1025 2a03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatentego tentego

June 08 2015

wiecznieszczesliwa
3530 3f25 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaamericano americano
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
Reposted fromweightless weightless vianivea nivea
wiecznieszczesliwa
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacalineczka calineczka
wiecznieszczesliwa
6075 b8c5 390
Reposted fromslodziak slodziak viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

May 23 2015

wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
1025 be89 390

May 21 2015

wiecznieszczesliwa
wiecznieszczesliwa
7970 13ca 390
wiecznieszczesliwa
7016 498a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
wiecznieszczesliwa
5687 1200 390
wiecznieszczesliwa
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianivea nivea
wiecznieszczesliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...